top of page

Hvad er praktisk filosofi?

De fleste af os har allerede mødt filosofien i vores eget liv. Det sker typisk, når vi bliver konfronteret med livets grundvilkår fx i forbindelse med fødsel, død, alvorlig sygdom, skilsmisse, afskedigelse fra et job osv. I disse situationer oplever stort set alle mennesker, at de kommer til at tænke på en måde, der gør dem klogere på livet. Og det er netop det, den praktiske filosofi handler om:

at blive klogere på livet, så vi bedre er i stand til at leve et liv, som vi ikke senere vil fortryde.


Herunder får du en kort introduktion til filosofi - og du vil sandsynligvis hurtigt opdage, at du allerede har filosoferet, at du løbende stiller filosofiske spørgsmål til dig selv og til andre. Du vil sansynligvis også begynde at tænke mere over din egen personlige filosofi, og hvordan den påvirker din måde at opleve og forstå verden på samt ikke mindst den måde, som du vælger at leve dit liv på. 

Filosofi er både noget vi gør, og noget vi har

I det danske sprog optræder filosofi både som et udsagnsord og som et navneord. Vi siger fx "Jeg har filosoferet over..." eller "Det er min filosofi at...". Filosofi er altså både noget, vi gør, og noget vi har. 


Når vi filosoferer har vi mulighed for at opdage og tage stilling til vores personlige filosofi forstået som de værdier, normer og grundlæggende antagelser, der udgør, grundlaget for vores tænkning. Vores personlige filosofi har både betydning for, hvad vi lægger mærke til i verden, og hvordan vi vurderer det, vi lægger mærke til. Det er også vores personlige filosofi, der gør det muligt for os at træffe valg. Uden en personlige filosofi ville vi ikke være i stand til at vurdere, om den ene valgmulighed var bedre end den anden. 

Når vi er børn, ligner vores personlige filosofi sandsynligvis de værdier og normer, der er gældende i det hjem, hvor vi vokser op. Men på et tidspunkt begynder vi at tage stilling til hvilken filosofi, der skal være grundlaget i vores eget liv. Derfor er det vigtigt, at vi som foreældre og andre væsentlige voksne i børns liv tænker over, hvad det er for nogle værdier og normer, vi giver videre til børnene. Men det er også vigtigt at vi hjælper børnene til at blive selvstændige individer, der er i stand til at tage ansvar og træffe gode beslutninger - både i forhold til sig selv og i forhold til de fællesskaber, som de er en del af. 

Filosofi er en naturlig del af børns udvikling

Når vi filosofere, er vi igang med en grundig undersøgelse, der kan udvikle vores indsigt i, hvad det indebærer at være et menneske, at være en del af et fællesskab, at leve et godt liv osv. Filosofi er en naturlig del af børns udvikling. For de begynder allerede i 3-5 års alderen at stille en masse spørgsmål til alt det, som de ikke forstår. De kan fx spørge:

"Hvorfor må børn ikke bestemme selv?"

"Hvornår lærte jeg mig selv at kende?"

"Hvad er retfærdighed?"

"Hvad sker der, når vi dør?"

Men det lader til, vi holder op med at undre os på denne fundamentale måde i takt med, at vi bliver større og tilegner os det, som vi kalder for viden. Måske glemmer vi ligefrem værdien af at kunne undre os fundamentalt over de mest grundlæggende spørgsmål i livet. Og måske glemmer vi at forholde os nysgerrigt til, hvad det overhovedet er muligt at have sikker viden om. 

Pointen i at filosofere er at...

Blive klogere på de væsentlige spørgsmål i livet frem for at finde endelige svar. Vi er så vant til, at der hører et svar til et spørgsmål, men at få svar er kun en måde at blive klogere på.

At få nye tanker

At få nye perspektiver

At komme i tvivl

er andre måder at blive klogere på. Og noget af det, der kendetegner filosofiske spørgsmål er jo netop, at de ikke kan besvares endeligt.  

bottom of page